OM SBF

Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet.


Förbundets uppgift är att:


  • verkar för att yrkeskåren är kunnig och ansvarskännande

  • främja god begravningssed och yrkesetik

  • ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd
  • tillvarata medlemmarnas yrkesintressen
  • bistå medlemmarna vid yrkets utövande

Förbundet är politiskt och religiöst neutralt. 
En begravningsbyrå kan vara medlem eller auktoriserad medlem i SBF.